CATALÀ ESPAÑOL ENGLISH
AVÍS LEGAL Reig Capital Group

La pàgina web de RCG és una obra creativa emparada per les lleis de protecció de la propietat intel·lectual.

Està totalment prohibida qualsevol reproducció o representació, total o parcial, de la pàgina o d’algun dels elements que la componen, així com la seva modificació.

Les marques i els noms de dominis que apareixen a la pàgina web de RCG són propietat exclusiva de RCG. Qualsevol reproducció o utilització d’aquestes marques o noms de dominis, sense perjudici de la forma o intenció que adopten, està totalment prohibida.

De conformitat amb les disposicions legals vigents, els visitants tenen dret d’accedir i rectificar les dades personals que els concerneixen, dirigint-se a info@reigcapital.com, on RCG és el destinatari exclusiu de l’esmentada informació.

RCG desitja implantar un “cookie” en el seu ordinador que permetrà la seva identificació. Aquest enregistra informació relativa a la navegació del seu ordinador en la pàgina web de RCG (seccions consultades, data i hora de la consulta). Li recordem que pot negar-se a la implementació de “cookies”, si configura l’ordinador a tal efecte.

L’accés a la web de RCG, així com la utilització del seu contingut, està subjecte a les condicions d’utilització descrites a continuació. El fet d’accedir i de navegar pel web de RCG implica l’acceptació de les següents condicions per part del visitant:

La pàgina, així com tots els elements que la componen (logotip i textos) són de propietat exclusiva de RCG, únic autoritzat a utilitzar i explotar els drets de la propietat, lligats a la marca, dissenys i models, drets d’autor i drets d’imatge, sense prèvia consulta. Algunes de les imatges del web han estat cedides per Andorra Turisme, SAU.

* La utilització total o parcial de la web per a la reproducció, transmissió o representació o d’altres finalitats, que no siguin de tipus personal o privat, queda prohibit.
* RCG s’esforça per assegurar que la informació oferta en el seu web sigui exacta, i es reserva el dret a corregir, sense avís previ, tota la informació.

* No es podran crear vincles hipertextuals cap a la pàgina web de RCG sense l’autorització prèvia i per escrit de RCG. RCG declina qualsevol responsabilitat relativa al contingut de les pàgines vinculades a la pàgina web de RCG.

* RCG no atorga cap tipus de garantia, expressa o tàcita, en relació amb la totalitat o part de la seva pàgina web. RCG no serà responsable en cap cas de cap dany directe o indirecte, fos quina fos la seva naturalesa, derivat de la utilització de la seva pàgina web.